7. ULUSLARARASI BİLGİ EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ 30 Ekim-1 Kasım 2009 – YALOVA / TÜRKİYE

Takvim:
Duyuru ve afişlerin gönderimi:1 Nisan 2009
Bildiri özetlerinin gönderimi:20 Nisan-20 Haziran 2009
Taslak programın ilanı:1 Temmuz 2009
Tam metinlerin gönderimi:1 Ekim 2009
Kesin programının ilanı:10 Ekim 2009
Bildirilerin (CD) Yayınlanması: 15 Ekim 2009
Kongre: 30 Ekim-1 Kasım 2009
Seçilmiş Bildirilerin Basımı: 1 Ocak 2010

E-posta: kongre@beykon.org

web: http://www.beykon.org/kongre.html