Google’da arama yapmanın sırları

Google‘da arama yaparken bazen absürt sonuçlara ulaşırız. Bunun önüne geçmek için Google’ın gizli kalmış yeteneklerini kullanmaya ne dersiniz?

Arama yapacağınız şey için arama kutusuna bir sözcükten fazlasını girecekseniz bu sözcük grubunu tırnak işareti içine alın.

Bu sayede bu sözcük grubu bir bütün olarak algılanır ve arama o yönde gerçekleşir.

Bir dizi izlerken duyduğunuz sözcüğün anlamını doğrudan öğrenmek için sözcüğün (veya söz öbeği de olabilir) önüne define: ön ekini getirin.

Örneğin; Bilgi kelimesinin anlamını öğrenmek için ise Define:Bilgi yazmanız yeterli.

7. ULUSLARARASI BİLGİ EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ 30 Ekim-1 Kasım 2009 – YALOVA / TÜRKİYE

Takvim:
Duyuru ve afişlerin gönderimi:1 Nisan 2009
Bildiri özetlerinin gönderimi:20 Nisan-20 Haziran 2009
Taslak programın ilanı:1 Temmuz 2009
Tam metinlerin gönderimi:1 Ekim 2009
Kesin programının ilanı:10 Ekim 2009
Bildirilerin (CD) Yayınlanması: 15 Ekim 2009
Kongre: 30 Ekim-1 Kasım 2009
Seçilmiş Bildirilerin Basımı: 1 Ocak 2010

E-posta: kongre@beykon.org

web: http://www.beykon.org/kongre.html

Yeni ekonomide para birimi: Bilgi

Güvenlikte odaklanılan başlıklar hakkında bilgi veren EMC RSA Ürünler Başkan Yardımcısı Christopher D. Young, günümüzde bilginin para kadar değerli olduğunu vurguladı.

EMC, 1-2 Nisan tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirdiği EMC Telekom Zirvesi’nde, Ortadoğu, Kuzeybatı Afrika ve Türkiye’den telekom operatörleriyle biraraya geldi. EMC vizyonunun paylaşıldığı etkinlikte ayrıca müşteri deneyimleri de paylaşıldı.
Etkinlik dolayısıyla Türkiye’ye gelen EMC RSA Ürünler Başkan Yardımcısı Christopher D. Young ile RSA’in güvenlik faaliyetleri ve yeni eğilimler üzerine konuştuk.

Etkinlik hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bölgeden müşterilerimizle biraraya gelerek onlara gelecek dönem eğilimlerini aktarmayı amaçladık. Aynı zamanda onların ihtiyaçlarının ne olduğunu onlardan ğrenmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda birlikte çalışarak nasıl değer yaratabileceğimizi konuşuyoruz. Dolayısıyla bir fikir alışverişi söz konusu. Etkinlik süresince buna göre oturumlarımız söz konusu. Biz iş ortaklarımızdan öğreniyoruz, iş ortaklarımız da bizden. Bu etkinlik bölgede yer alan telekom şirketi müşterilerimizle biraraya gelerek onları etkileyen belirli konulara odaklanmak adına çok büyük bir fırsat.

RSA olarak güvenlikte özellikle hangi alanlara odaklanıyorsunuz?

RSA’in EMC ile birleşmesi 2006 yılında gerçekleşti. Dolayısıyla yaklaşık üç yıldır EMC’nin bi bölümü olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz EMC’nin güvenlikten sorumlu bölümüyüz. Bilginin korunmasının yanı sıra kimlik güvenliği odaklandığımız alanların başında geliyor. Bilgi çok değerli. Bilgiyi para olarak nitelendirebileriz. Bizim rolümüz müşterilerimiz bu değerli bilgiyi korumasını sağlamak üzerine kurulu.

Bu paralelde müşterilerinize ne tür katma değerli servisler sunuyorsunuz?

Üç ana alanda müşterilerimize çözümler üretiyoruz. Bunlardan ilki kimlik koruma. Bu, bir işlemde diğer uçta doğru kullanıcının yer aldığından emin olmak anlamına geliyor. Şirketlerin işleri son kullanıcıya servisler sağlamak üzerine kurulu. Bu son kullanıcılar bireysel ya da kurumsal olabilir. RSA kimlik doğrulama sistemlerine; yani karşı tarafta yer alan kullanıcının bir ağa ya da platforma bağlandığı ve veri kaynaklarına eriştiği zaman söylediği kişi olduğunu garantileyen çözümlere özellikle odaklanıyor. Bu konuda önemli çözümler ortaya koyuyor. İkinci alan bilginin kendisine yönelik güvenlik çözümlerimiz. Bilginin yanlış kullanımı, kaybolmasının yanı sıra sahteciliğe karşı çözümler sunuyoruz. Burada veri kaybını önleme, şifreleme, kritik yönetim gibi yöntemlerle çözümler sunuyoruz. Dolayısıyla hassas bilginin krounmasına yönelik pek çok çözümümüz söz konusu. Çözüm sağladığımız üçüncü alan ise veri toplama, analiz etme ve raporlama. Bu belki de en önemli alan. Çünkü burada müşterilerimize çözüm üretmek adına tüm ürünlerimizi biraraya getiriyoruz. Burada bilgi ve etkinlik yönetimini biraraya getiriyoruz. Bunun için bir protokolümüz var. Bu müşterilerimize güvenlik operasyonlarını yönetme ve uyum süreçleri için raporlama olanağı sağlıyor. Bu sayede onlar için çok değerli olan kimlik ve bilgileri koruma olanağı sunuyoruz. Toplamda tüm güvenlik süreçlerini etkin şekilde yönetmelerini sağlıyoruz.

Güvenlik alanında yeni eğilimler hakkında bilgi verebilir misiniz?

Günümüzde güvenliği en çok etkileyen eğilimlerin başında bilginin kritikleşmesi geliyor. Bilgi çok değerli hale gelmiş durumda. Bu değerin korunması ve kaybolmaması üzerine odaklanılıyor. Dolayısıyla veri kaybını önleme, güvenlikteki en sıcak konular arasında yer alıyor. Çoğu şirket hassas bilgilerini daha iyi değerlendirmek ve korumak üzerine çalışıyor. İkinci öne çıkan konu ise uyumluluk ve yönetişim. Yani şirket çapında politikaların yönetilmesi ve bu anlamda raporlamaların yapılabilmesi. Bunlar güvenlikte odaklanılan iki kilit alan olarak karşımıza çıkıyor. Şirketler son dönemde bu alanlarda yatırımlarını artırıyor.

kaynak:btnet.com.tr

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsamında Risk Modeli

Makale III. İstanbul Bilişim Kongresinde sunulmuş ve kongre kitapçığında yer almaktadır…

ÖZET

Bilgi varlıklarının korunabilmesi, kurumların karşılaşabileceği risklerin en aza indirgenmesi
ve iş sürekliliğinin sağlanması, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurumlarda üst
yönetim desteğiyle hayata geçirilmesiyle mümkün olmaktadır.
Bu çalışmada, Bilgi Güvenliği’ nin sağlanmasında önemli olan unsurlar gözden
geçirilmiştir. Yüksek seviyede Bilgi Güvenliği’ nin sağlanabilmesi için bilgi güvenliği
standartlarının bilinmesi ve uygulanmasının yanında güncel tehditlerin bilinmesi önemlidir
Yüksek seviyede bir Bilgi Güvenliği sağlanabilmesi için teknoloji-insan-eğitim üçgeninde
yönetilen bir yaklaşımın dikkate alınması gerektiği tespit edilmiştir. Kurumsal bilgi
güvenliğinin yüksek seviyede sağlanması ve ülkemizde kurumsal bilgi güvenliği bilincinin
geliştirilmesi için kurumlar ve bireylerin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın,
kurumsal bilgi güvenliğinin yüksek seviyede sağlanmasına yönelik farkındalık oluşturması,
mevcut ve yeni standartlar hakkında daha fazla bilgi içermesi, literatür özetini sunması ve
yüksek seviyede güvenliğin sağlanmasına katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Makalenin tamamını indirmek için TIKLAYINIZ