ITIL Foundation V.3

BT Hizmet Yönetiminde ITIL Foundation sertifikasının amacı, Hizmet Yönetimi hakkında katılımcının ITIL terminoloji bilgisini, yapısını ve temel kavramları edindiğinin ve ITIL pratiklerinin temel ilkelerini anladığının sertifikalandırılmasıdır.

BT Hizmet Yönetimi ITIL Foundation sertifikası, sertifika sahipleri için ITIL Hizmet Yönetimi pratiklerini yardım almadan uygulamaları için tasarlanmıştır.
Adaylar aşağıda belirtilen eğitim ve sınav bileşenlerini eğitim ve sınavı başarılı bir şekilde bitirdikleri takdirde öğreneceklerdir.

Toplam 24 saat / 3 gün olarak verilen ITIL Foundation eğitiminin ana başlıkları aşağıdaki gibidir:

Pratik olarak Servis Yönetimi (Kavrama)
Hizmet Yaşam Döngüsü(Kavrama)
Ana İlke ve Modeller (Kavrama)
Genel Kavramlar (Farkındalık)
Seçilmiş Süreçler (Farkındalık)
Seçilmiş Roller (Farkındalık)
Seçilmiş Fonksiyonlar (Farkındalık)
Teknoloji ve Yapı (Farkındalık)
ITIL Qualification scheme (Farkındalık)

Hizmet Stratejisi
Hizmet Tasarımı
Hizmet Geçiş
Hizmet Operasyon
Sürekli Servis İyileştirme
Hizmet Yönetimi Pratikleri
Temel terim ve tanımlar
ITIL v3 Ana ilkeler ve Modeller

Hizmet Stratejisi
Hizmet Portfolio Yönetimi
Talep Yönetimi
Finans Yönetimi
Hizmet Tasarımı
Hizmet Seviye Yönetimi
Hizmet Katalog Yönetimi
Erişilebilirlik Yönetimi
Bilgi Güvenliği Yönetimi
Tedarikçi Yönetimi
Kapasiti Yönetimi
BT Hizmet İyileştirme Yönetimi
Hizmet Dönüşümü
Değişim Yönetimi
Hizmet Varlık ve Konfigürasyon Yönetimi
Sürüm ve Dağıtım Yönetimi

Hizmet Operasyon
Olay Yönetimi
Durum Yönetimi
Talep Tamamlama
Problem Yönetimi
Erişim Yönetimi
Sürekli Hizmet Yönetimi
7 adımda iyileştirme süreci
Fonksiyonlar
Hizmet Masası
Teknik Yönetim
Uygulama Yönetimi
Operarasyon Yönetimi (BT Operasyon Kontrol ve Tesis Yönetimi)
Roller ve Sorumluklar
Teknoloji ve Yapı
ITIL® Yeterlilik Şeması
Örnek Sınav

Daha fazla bilgi için : http://www.educore.com.tr/egitimler/itil/itil-foundation/