İşte DHL’e göre 2020’nin trendleri

Deutsche Post DHL’in yaptığı ve Türkiye’den altı büyük ölçekli şirketin de katıldığı “Yarına Ulaşmak, 2020 ve sonrasında Müşteri İhtiyaçları” adlı çalışma yayınlandı.

2020 ve hatta sonrasının trendlerini gösteren bu çalışma kapsamında; küreselleşme, ekonomi, teknoloji, lojistik, çevre ve toplum gibi konularda uzman görüşlerine ve analizlere yer verildi. Böylece posta ve lojistik grubu Deutsche Post DHL, olası gelecek senaryoları için rehberlik edecek bir kaynak yarattı ve uzun vadeli stratejilerini de bu doğrultuda şekillendirdi.

Stockholm’deki Dünya Forumu’nda çalışmanın resmi prezantasyonunu yapan Deutsche Post DHL CEO’su Frank Appel; “Çalışma sonuçları bize, sürdürülebilirlik, eğitim ve sosyal sorumluluk gibi konuların gelecekte daha fazla önem kazanacağını gösteriyor” dedi.

“Yarına Ulaşmak – 2020 ve sonrasında Müşteri İhtiyaçları” araştırması Haziran 2008 ile Haziran 2009 arasında yapıldı. Geleceğe yönelik 81 adet tez geliştirildi ve bu tezler katılımcılar tarafından tartışıldı. Bu araştırmaya dünyanın dört bir yanındaki prestijli uluslararası şirketlerin CEO’ları, ekonomist ve fütürologların yanı sıra, lojistikçiler ve çeşitli sektörlerden seçilen müşteriler tarafından sağlanan uzmanların da içinde olduğu toplam 900 kişi katıldı.

Çalışmaya Türkiye’nin de önde gelen altı büyük ölçekli şirketinden üst düzey yöneticiler dahil oldu. Araştırma 1950 yılından bu yana kullanılan Delphi metodolojisi ile gerçekleştirdi. Çok basamaklı değerlendirme prosesleri içeren Delphi çalışmasında katılımcılara değişik tezler sunuluyor ve bu tezleri değerlendirmeleri isteniyor. Bu sistemetik yaklaşım sayesinde Delphi diğer araştırma metotlarına göre çok daha net ve tutarlı sonuçlar veriyor. Bu çalışmada en fazla öne çıkan konular ise; iklim değişikliği, günden güne gelişen internet ağının etkisi ve lojistik endüstrisinin büyüyen önemi.

İklim Değişikliği ve CO2 azaltma

İklim değişikliği şimdiden insanlığın karşı karşıya kaldığı önemli sorunlardan biri olarak görülüyor. Delphi çalışması, gelecek yıllarda bir mal ya da hizmet satın alırken dikkat edeceğimiz tek noktanın marka, kalite ve fiyat olmayacağını gösteriyor. Çalışmaya göre gelecekte, satın alacağımız ürün ve hizmetlerin çevreye olan etkisi büyük bir rol oynayacak.

Lojistik şirketleri önden gidecek

Ekonomik krize rağmen Delphi çalışması, politik ve sosyal sistemde herhangi bir büyük çalkantı öngörmüyor. 2020’de dünyada hala pazar ekonomisi geçerli olacak. Ülkeler ve şirketler arasındaki büyüme, refah ve kaynak rekabetleri devam edecek. Üretimde dış kaynak kullanımına karşı olan eğilim devam edecek ve birçok şirket rekabetçiliğini koruma arayışı kapsamında global değer zincirine bakacak.

İnternet üzerinden çalışmak- her zaman her yerde

2020’de müşteriler bütün ürün ve hizmetlere anında ulaşmak isteyecekler. Bunun sonucunda tüketiciler tedarikçilerden gerçek zaman konusunda daha fazla saydamlık ve daha detaylı bilgi talep edecek. Bu da interneti her zamankinden daha önemli bir hale getirecek. 2020’de dünya nüfusunun önemli bir bölümü- özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde- neredeyse sürekli olarak online olacak ve üç milyarı kişinin işlerini sadece internet üzerinden yapacağı öngörülüyor. Bu durum sadece ticarette değil hayatın bütün alanlarında büyüyerek devam edecek. Sürekli ulaşabilirlik ve esneklik talebi giderek aratacak.

İyimser bakış
Her ne kadar terörist saldırılar ve küresel ölçekte yaşanan salgın hastalıklar gelecekte de tehdit olarak görülse de, uzmanlar bu tip senaryoların finansal ve teknolojik yatırımlarla kontrol altında tutulacağına inanıyor. Bu giderek artan dünya nüfusu için de geçerli olacak. Asya’dan ankete katılanlar, devletin yaptığı nüfus kontrolü sonucu nüfus büyümesinin kontrol altına alınacağını ve dünya nüfusunun yedi ile sekiz milyarın arasında bir seviyede tutulacağını düşünse de, dünyanın kalan kısmı aksine, nüfusun ve buna bağlı olarak kaynak tüketiminin giderek artacağını düşünüyor.

Delphi çalışmasına göre gelecek 10 yıl için 10 trend:

1- Iklim değişimi en önemli konulardan biri haline gelecek ve “yeşil” ürün ve hizmetlerin kullanımı artacak ve geri dönüşümlü enerji üretimi için başlangıç noktası olacak.
2- Dünya çapında ekonomik farklılıklar gittikçe büyüyecek. Sosyal anlaşmazlıklar artacak bu duru1. Iklim değişimi en önemli konulardan biri haline gelecek ve “yeşil” ürün ve hizmetlerin kullanımı artacak ve
3- Çin, ekonomik büyümenin tatışmasız lideri olacak ve dünya teknoloji liderleri sıralamasında yerini alacak.
4- Internet dünya çapında müşteri beklenti ve davranışlarını değiştirecek -bireyselleşme, şeffaflık, uygunluk ve hız konularına odaklanılacak.
5- Çevreye dost düşünce ve dikkatli tüketim satın alma davranışlarını önemli derecede etkileyecek.
6- Rahatlık, konfor ve sadelik ana istekler haline gelecek.
7- Yüz yüze iletişim iletişimdeki önemini koruyacak.
8- Lojistik endüstrisi trendleri belirleyen bir pozisyona gelecek. Ortak girişimlerde ve “yeşil” taşımacılıkta yeni standartlar ortaya koyacak.
9- Offshore ve outsourcing yeni olanaklar yaratacak ve değer zinciri lojistik ile ilgili tüm hizmet konularında genişleyecek.
10- Lojistik sağlayıcılar danışman firmalar konumuna gelecek; bütünleyici hizmetler katma değer sağlayacak.

kaynak:btnet.com.tr