4. ULUSAL TASARIM KONGRESİ 8 Ekim-9 Ekim 2009 – İSTANBUL / TÜRKİYE

Davet / Açılış Konuşması / Önsöz

Tasarım amacı, yönü olan, arzu edilir bir değişiklik ile sonuçlanması beklenen, istenir ve bilinçli bir değişim, değiştirme eylemidir.

Kriz ise kıtlık, bir rahatsızlığın şiddetli tekrarı, zor bir dönem, çözümsüzlük, bunalım veya buhran gibi olumsuz anlamlar taşır. Yaygın kullanımının ötesinde ise, kriz öngörülmeyen, beklenmedik değişimin sancılı bir kırılma veya başlangıç noktasıdır. Kontrolü mümkün olmayan pek çok değişikliği tetikler.

Kriz ile tasarım birbirlerine değişim kavramı üzerinden bağlanır. Herbert Simon “tasarım, mevcut olanı tercih edilir, istenir kılacak şekilde değiştirmektir” der. Eğer kriz öngörülemeyen, kontrol dışı ve olumsuz bir değişim ise, tasarım arzu edilir sonuçlara ulaşmayı amaçlayan bir değişim bilinci ve eylemidir.

Tek bir kriz yok. Birbirleriyle içiçe geçmiş pek çok kriz var ve bunları aynı anda yaşıyoruz. ABD’de bir finans krizi olarak başlayıp, bizi de içine alan küresel ekonomik kriz bunlardan sadece bir tanesi. Çok daha önce başlayan ekolojik kriz derinleşiyor. Hayatımızdaki etkisi ekonomik krizin çok daha ötesinde olacak. Ulusal ölçekte Türkiye ciddi bir kimlik krizi yaşıyor ve bu gündelik yaşamın her noktasına – kültür, sanat, ekonomi, siyaset, ahlak – nüfuz ediyor. Kurumsal ve kişisel ölçekler dahi krizden muaf değil. Kriz sürdürülebilir olmayan herşeyin kaçınılmaz bir sonucu.

Tasarım ve kriz değişimin iki farklı yüzü; aralarındaki diyalektik gerilim tam da içinde bulunduğumuz dönemde tasarım ve kriz ilişkisi üzerine düşünmeyi ve tartışmayı değer ve gerek kılıyor.

Pozitif bir değişim ve sürdürülebilirlik tasarımla ve tasarlayarak mümkün. Krizlere karşı firma ölçeğinde sürdürülebilir rekabet gücü kazanmaktan, ulusal ölçekte sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye, sürdürülebilir sosyal ve kültürel veya bölgesel kalkınmaya ve elbette doğa ile uyumlu sürdürülebilir bir yaşam tarzının kurgulanıp, yaygınlaşmasına dek pek çok farklı düzeyde tasarım çözüm potansiyeline sahip.

Tam da bu nedenle diyoruz ki; tasarım veya kriz

Türkiye’deki tüm tasarım araştırmacılarını, akademisyenleri, tasarımın pozitif katkısı üzerine kafa yoran herkesi “tasarım veya kriz” başlığı altında 8-9 Ekim 2009 tarihlerinde İTÜ’de düzenlenecek olan 4. Ulusal Tasarım Kongresi’nde fikir ve çalışmalarını paylaşmaya davet ediyoruz.