“Windows 7’ye geçmeyin!” çağrısı!

FSF’den Windows 7’nin günahları!

Çoğumuz Windows 7’yi beğendik; ama birileri yeni Windows’a geçmememiz için var gücüyle çalışıyor.
Free Software Foundation ya da kısaca FSF, Windows 7’ye ve Microsoft’a karşı harekete geçti. IT alanında karar alanları hedefleyen hareket, Windows 7′ye geçişin gerçekleşmesini istemiyor.

FSF en büyük şirketler listersindeki 500 şirketten 499’una mektup yollayarak, Windows 7’ye geçişin Microsoft’a bağımlılığı arttıracağı konusunda uyardı. Aternatif olarak GNU/Linux kullanmalarını önerdi. Bu mesajın yollanmadığı şirket mi? Tabii ki bu Microsoft’tu.

FSF Windows7sins.org adlı bir site açtı. FSF’nin üzerinde durduğu noktalar basit: “Microsoft tekel oluşturuyor.

Yeni işletim sistemine geçerseniz Microsoft’a destek olacak de Microsoft’a muhtaç olduğunuz bir kısır döngü yaratacaksınız. Oysa açık kaynak kodlu işletim sistemleriyle bağımsızsınız, üçüncü parti firmalar yazılım geliştirip teknik destek sağlayabilir. Sayısız ücretsiz uygulama cabası! Ayrıca Windows Genuine Advantage‘ın sabit diski tarayarak kullanıcı gizliliğini ihlal ediyor.”

Peki büyük firmalar ne düşünüyor?

Büyük şirketler ne yapacak…

Elbette ilk 500’deki şirketler, sistemlerinde devamlılıktan yana, üstelik teknik desteği Microsoft gibi dev bir şirketten almak da duydukları güveni arttırıyor. İşte bu yüzden büyük şirketlerin Microsoft’tan ve Windows’tan vazgeçmesi çok zor görünüyor.

Ancak FSF’nin bu çabası sayesinde iki nokta şirketlerin nazarı dikkatini celbediyor: destek ve fiyat. Yeni Windows sürümleriyle beraber eski sürümlerin desteğinin bitmesi ve arasında pek az özellik farkı bulunan Windows 7 sürümleri arasındaki fiyat farkları şirketleri hiç memnun etmiyor.

Büyük şirketler bu iki noktadan yola çıkarak Microsoft’la biraz daha sıkı pazarlık ederek, Windows 7’ye geçişi daha ucuza mal edebilirler ve belki de teknik destek süresi konusunda uzun antlaşmalara imza atabilirler.

Bilgi için: Microsoft
Telefon: (212) 258 59 98 pbx

Amerika İnterneti kapatırsa

Amerikan Senatosu’nun son kararı bütün dünyayı etkiliyor. İşte internetle ilgili yasa tasarısı

Amerikan senatosunun yeni tasarısı elden geçirildi. Bu tasarı Amerikan başkanı Barack Obama‘ya acil durumlarda interneti kapatma gücü verecek. CNet’in ortaya çıkardığı 55 sayfalık tasarı, internet güvenliğiyle ilgili acil durumlarda geçici olarak özel sektör ağlarının kontrolünü Amerikan Başkanı’na verecek.

Üstelik bu ilk değil! Amerikan Senatosu’ndan bir kaynağa göre Amerikan Başkanı Bush, 11 Eylül saldırılarında bütün uçaklar yerde tutulurken buna benzer bir karar verilmişti.

Internet Security Alliance başkanı Larry Clinton’a göre “Senatör Rockefeller’ün düşündüğü yetkiler belli değil. Bu netleşmeden değil tasarıyı desteklemek, özel sektör üzerinde kullanılacak olan yetkileri analiz bile edemeyiz.” ISA, Verizon, Verisign, Nortel ve Carnegie Mellon Üniversitesi gibi internetin önemli bir parçası olan şirketleri içeriyor.

Bu tasarının temel sebepleri arasında altyapıya ve özellikle enerji şebekesine internet üzerinden düzenlenebilecek bir saldırı tehdidi yatıyor. İnternet üzerinde tam bir kontrol sağlanamasa da gittikçe arkan hacker tehlikesi karşısında ulusal güvenlik riskleri artıyor.

Bu konuyla ilgili daha önce yaptığımız önemli haberleri de kaçırmayın: Hacker’lar ABD internetini yerle bir etti, Hackerların yeni hedefi.

Dünyada yükselen hack olaylarını ve kaynaklarını ele aldığımız makaleyi de kaçırmayın:
Politik amaçlarla ya da zevk için: Son döneme damga vuran hacker saldırıları mercek altında…
.

“YENİ DÜNYA YENİ YAŞAM” Bilişim Zirversi-2009

“BİLİŞİM ZİRVESİ ’09”

Ana teması: “Yeni Dünya Yeni Yaşam”

Bilişim yaşamın içinde, bilişim yaşamın ta kendisi. Yaşadığımız evlerden ve şehirlerden çalıştığımız kurumlara, gittiğimiz sağlık kuruluşundan abonesi olduğumuz bankaya, bindiğimiz otobüsten, kullandığımız taşıta kadar yaşamın her noktasında teknoloji yanı başımızda ve yaşamımıza değer katıyor.

Ekonomi, siyaset ve teknoloji etkileşimiyle değişen ve dönüşen dünyada gelecek yeniden yaratılıyor. Gelecek aydınlık, yenilenme, canlılık ve bereketi temsil ediyor. Gelecek ise bilişim teknolojileriyle şekilleniyor. Bilişim üretim, tüketim, pazarlama, iş yapma, yönetme biçimlerimizi değiştiriyor. Oluşan bu yeni dünyada yaşamanın formülü, yüzünüzü bilişimin aydınlığına döndürmek.

Ülkemizin bilişimle aydınlanan geleceğini paylaşmak ve çoğaltmak için Türkiye’nin en büyük bilgi, paylaşım ve eğitim platformu Bilişim Zirvesi’ 09’a bekliyoruz.

Bilişim Zirvesi’ 09’a neden geleceksiniz?

• Hayal etmek ve hayallerinizi gerçekleştirmek
• Hız ve esneklik kazanmak
• Somut, yalın, uygulanabilir iş ve teknoloji fikirleri dinlemek
• Başarısı kanıtlanmış örneklerle tanışmak
• Kaynakların doğru ve verimli kullanımına dair ipuçları elde etmek
• Farklı ve denenmemiş bakış açıları yakalamak
• Yeni pazarlara ve kişilere dokunma heyecanını hissetmek
• Etkin uygulama deneyimi kazanmak
• Yönetme ve geleceği kurgulama becerisi edinmek için.

TEMA GÜNLERİ

7 Ekim 2009, Çarşamba
Telekomda Gelecek Konferansı

İş dünyasının önünü açan ve gelişiminde büyük katkısı olan telekomünikasyon teknolojileri ve hizmetlerinin bugünü ve yarınına ilişkin ipuçları, Bilişim Zirvesi ‘09’un ilk gününde düzenlenecek olan Telekomda Gelecek Konferansı’nda ele alıncak. Özellikle BT, iletişim, mobil, uydu vb. teknolojilerin yakınsaması ve bunun sonucunda oluşan yeni iş dünyası modeli bu Konferans’ta ele alınacak. Üçüncü nesil iletişimde Türkiye’nin hazırlıklarının yanı sıra, bu konuda gelecek yeni boyutların en üst düzeyde tartışıldığı bir ortam halinde yapılacak. Üçüncü nesil kablosuz iletişim teknolojisi, uygulamaları ve cihazları sayesinde bilgiye erişme ve onu kullanma yöntemlerimiz radikal bir biçimde değişecek. Türkiye için 3G’ye giden yoldaki hukuksal gereksinimler, pazarın altyapısı, teknolojiler, servisler ve bunlara bağlı olarak içerik ve iş modellerini inceleyerek, bu yoldaki fırsat ve engeller tartışılacak.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

8 Ekim 2009, Perşembe
e-Sağlık/Tele Sağlık Konferansı

Toplumun geneline tüm sağlık hizmetlerinin bilişim teknolojileri aracılığıyla elektronik metod ve araçlar kullanılarak sunulması bilgi toplumu olmanın temel taşını ifade ediyor. E-sağlık olarak adlandırdığımız bu sistem sadece internet uygulamaları değil, hastalığın tedbir, teşis, tedavi, izleme ve yönetimi için çok yönlü destek veren her türlü bilişim hizmetini kapsıyor. E-Sağlık hizmetlerinin temel amacı, tedavi yerine hastalıkları önlemek, kurum yerine hastanın merkezde olduğu, kurumlararası bilgi paylaşımı ve birlikte çalışabilirliğini sağlamak olarak tanımlanıyor. Teknolojinin gelişmiyle teletıp ve telesağlık hizmetlerinin de yaygınlaşması ve bireylerin sağlık hizmetlerine uzaktan erişimi olanaklı hale geldi. E-Sağlık/Tele Sağlık Konferansı’nda e-sağlık politikalarından, entegre bireysel sağlık hizmetlerine uzanan geniş bir yelpazede mevcut durum, projeler, örnekler, yasal düzenlemeler ve hedefler ele alınacak.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

8 Ekim 2009, Perşembe
e-Devlet Konferansı

Devlet hizmetlerinin bilişim teknolojileri aracılığıyla etkin, verimli, kaliteli, hızlı, güvenli, kesintisiz bir şekilde planlanıp yönetilmesi, vatandaşlara iletilmesi ve katılımcılığın etkin sağlanmasıyla demokratik yönetimin ülke genelinde yaygınlaştırılması, e-devlet uygulamalarının özünü ifade ediyor.
Devlet, e-devlet uygulamaları sayesinde kendi iş süreçlerinin daha ucuza, daha kaliteli ve daha kısa sürede yapılmasını sağlıyor.
Bilgi toplumuna dönüşümü amaçlayan e-Devlet uygulamaları birbiri ile entegre olmuş, etkin, şeffaf ve basitleştirilmiş iş süreçlerine sahip bir yapılanma gerektiriyor. Burada dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri, yapılan yatırımların birlikte çalışabilirlik ihtiyaçları çerçevesinde birbiri ile uyumlu yapılar oluşturması ve bunun devamında da entegrasyonu kolay ve mümkün çözümlerin üretilerek ülke yararına kullanılmasıdır. Elektronik devlet uygulamasında devlet ile vatandaşlar, devlet ile ticari kurumlar, devlet ile tedarikçiler ve devlet yönetimi içinde hizmet sunan kurum ve kuruluşların kendi arasında bir etkileşimi olmak durumundadır.
E-devlet her vatandaşın yönetime katılımını sağlayabilir. Böylelikle ülkede demokratik sürecin gelişimine önemli katkılarda bulunulur. Bilişim kültürünün yaygınlaştırılmasıyla katılımcılık kültürü de gelişir.
E-Devlet Konferansı’nda; Katılımcılık, ölçeklenebilirlik, ortak standartların kullanımı, açık standartlar ve uluslararası standartların kullanılması, kişisel verilerin korunması, güvenlik, eşit erişim hakkı, AB’ye uyum, mobil devlet hizmetlerinin yaygınlaştırılması gibi unsurların e-dönüşümü sağlamaya yönelik ne gibi pratik ve uygulanabilir sonuçları olduğu aktarılacak ve tartışılacak.
Detaylı bilgi için tıklayınız

9 Ekim 2009, Cuma
Savunmada Bilişim Konferansı

Küreselleşme sürecinde dünya ülkelerinin mevcudiyetlerini ve toprak bütünlüklerini korumaları, içte ve dışarıda güvenliği sağlamaları, her türlü tehdide karşı önceden önlemler alma gereksinimleri büyük ölçüde arttı. Güvenlik konusu bugün sadece askeri alanda sınırlı kalmayıp sağlıktan çevreye, ulaştırmadan kamuya yaşamın her alanına girmesi gerekliliğini gösterdi. Tüm bu farklı kurum ve yapıların da bilişim altyapısının koordine edilmesi, eşgüdüm sağlanması öncelikli hale geldi. Milli savunma stratejileri çerçevesinde Türk savunma sanayinin yüksek teknoloji yeteneklerini geliştirmek, yerli sanayi üretiminin payının artması, savunma teknolojileri alanındaki üretimimizin uluslararası pazara açılımı konularını Savunmada Bilişim Konferansı’nda ele alacağız.
Detaylı bilgi için tıklayınız

9 Ekim 2009, Cuma
Yeni Medya Konferansı

Teknolojinin gelişimine paralel olarak medya sektörü de son 20 yıldır çok ciddi bir değişim içinde. Katı ve kapalı rekabet ortamından işbirliklerine, evililiklere açık bir ekonomik yapıya kavuşuyor. Bunun yanı sıra çoklu ilişkiler, içerik ve dağıtım işbirlikleri, etkileşimli iş modelleri, okurla ve reklamverenle daha yakın işbirliğinin oluştuğu yeni bir dönem oluşuyor. Gelecekte en önemli iki şey, erişim ve içerik olacak. Yeni medya ile teknolojiler yakınlaşıyor; bilgi ve iletişim platformları bilişim platformu oluyor, bilgisayar ve telefon birleşerek akıllı cihazlara dönüşüyor. Dağıtık-merkezi olmayan, çok yönlü ve disiplinler arası bir ortam gelişiyor. Cihazlar tümleşik ve özel amaçlı oluyor, aksesuarlaşıyor. Harekette sınırsızlık esas oluyor. Yeni Medya Konferansı’nda medyanın geleceği tartışılacak.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

10 Ekim 2009, Cumartesi
Genç Zirve

Bilişim Zirvesi’09 kapsamında yapılan Genç Zirve, yeni dünyanın ve yeni yaşamın bireyleri olan gençleri bir araya getiriyor.

Daima genç ve geleceğin sektörü olan bilişim, yarının yöneticilerini Bilişim Zirvesi kapsamında yapılan Genç Zirve’de kucaklıyor. Genç Zirve, iş hayatına adım atacak olan gençlerin bilişim teknolojileriyle oluşturdukları fikir ve projelerini tanıtabilecekleri, yarıştırabilecekleri ve sonrasında da geleceklerini oluşturabilecekleri bir ortam sunuyor.
Gençler Zirve’de bilişimin sunduğu olanakları daha iyi keşfedecek, paylaşacak, yeni nesil bilişim araçlarını ve platformlarını kullanarak yeni yaşam tasarımları oluşturacak.
BTnet.com.tr’nin düzenlediği US-TA’09 Yarışmasına katılan ve finale kalan 10 yeni yaşam fikri, 10 Ekim tarihinde yapılacak Genç Zirve’de görsel sunumlarla tanıtılıyor ve yarıştırılıyor; kazananlar ilan ediliyor.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kablosuz internet şifresini kırmak 1 dk. sürüyor!

Japon bilgisayar mühendisleri, WiFi bağlantılarını koruyan WPA şifreleme sistemini 1 dakikadan kısa sürede kıracak bir yöntem buldu.

Kablosuz bağlantınızı, internet otlakçılarından korumak için WPA (WiFi Protected Accesss – Korumalı WiFi Erişimi) şifreleme sistemi mi kullananlara kötü haber… Japon bilgisayar mühendisleri, WPA ile şifrelenmiş bağlantıların şifrelerini bir dakikadan az sürede kırabilecek bir yöntem geliştirdi.

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol – Zamansal Tuş Bütünlüğü Protokolü) kullanan WPA şifrelemeli sistemleri kıran yöntem, ilk olarak Martin Beck ve Erik Tews tarafından geliştirilmişti ve 12 ile 15 dakika arası sürüyordu. Japon mühendisler bu süreyi 1 dakikaya indirmeyi başardı.

Yöntemin detayları, 25 Eylül’de Japonya’nın Hiroşima şehrinde düzenlenecek bir konferansta tartışılacak.

WPA’in kırılmasıyla beraber kablosuz ağınızı şifrelemek için size önerebileceğiz iki yöntem kaldı: AES ya da WPA2

Türk Mühendisleri’nden “Sanal Gerçeklik” cihazı!

Adana’da kurulu bir bilgisayar firması, kullanıcının taktığı ekranlı gözlük, bir hareket algılayıcıyla çalışan ve kafanın çevrildiği yöne göre ekrana 3 boyutlu bir sanal görüntü yansıtan düşük maliyetli “sanal gerçeklik cihazı” geliştirdi.

Firmanın ortağı, bilgisayar yüksek mühendisi Osman Tekin, yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 yıl süren çalışmayla, başta ABD ve Japonya gibi ülkeler tarafından benzerleri üretilen “sanal gerçeklik cihazı”nı kendi laboratuvarlarında ürettiklerini kaydetti.

Cihazın, kullanıcının hareketlerini algılayan sensörler ve elektronik devreler içeren bir kart, küçük iki ekrana sahip gözlük ve 3 boyutlu görüntüler oluşturan bilgisayar ile çalıştığını söyleyen Tekin, şöyle devam etti:

“Gözlük takıldığında önceden oluşturduğumuz bir 3 boyutlu görüntü ekranlarına yansıyor. Kullanıcı başını ya da vücudunu bir yöne hareket
ettirdiğinde, 3 boyutlu görüntüde, baktığı yönü görüyor. Yani, görüntüde bir oda varsa, sağa doğru döndüğünüzde odanın sağını görüyorsunuz. Böylece sanki gerçekten oradaymış hissi yaşıyorsunuz. Bu uygulamaya da ’sanal gerçeklik’ deniyor.”

Ürünün başta ABD ve Japonya olmak üzere çeşitli ülkelerde üretildiğini ve binlerce dolar fiyata sahip olduğunu kaydeden Tekin, “Bizim yaptığımız cihaz 500 dolara mal oldu. Düşük maliyetli olmasında en önemli etken, elektronik kart ve kartın bilgisayarla haberleşmesini ve 3 boyutlu görüntüler oluşturan yazılımların tamamını bizim geliştirmemiz” dedi.

-ÖZELLİKLE ASKERİ VE EĞİTİM AMAÇLI-

Sanal gerçeklik cihazının, özellikle askeri ve eğitim amaçlı kullanılması için geliştirdiklerini ve talep gelmesi durumunda ihtiyaca göre uyarlayabileceklerini söyleyen Tekin, şöyle devam etti:

“ABD ordusunun da kullandığı bu cihaz sayesinde, örneğin askeri personel riskli ve tehlikeli arazilerde gidecekse, oraya gitmeden önce o arazilerde üç boyutlu görüntüler eşliğinde hareket edip, orada olduğu duygusunu yaşayarak, gitmeden önce deneyim kazanabiliyor. Böylece can güvenliği ve operasyonların başarısı arttırılabiliyor.

Eğitimde ise öğrenciler, örneğin tarih dersi anlatılırken, 3 boyutlu görüntülerle olayların geçtiği mekanları kendi gözleriyle görerek, çok daha iyi şekilde öğrenebiliyor. Bu teknolojinin kullanım alanları arasında, sağlık ve çeşitli simülasyon sistemleri de bulunuyor.”

Gelecekte eğlence sektörünün sanal gerçeklik teknolojisinin en çok rağbet göreceği alan olacağını belirten Tekin, “Bilgisayar oyunlarını bu teknolojiyle oynamak, oyunculara şimdiye kadar yaşamadıkları bir gerçeklik hissini sunacak. Son dönemde yaygınlaşan hareket algılayıcılı kontrollere sahip oyun konsollarının bir sonraki adımının, sanal gerçeklik gözlükleri olacağını tahmin etmek güç değil” dedi.

Tekin, ayrıca, tamamen kendi üretimleri olan Google benzeri bir Türk arama motoru konusunda çalışmaları sürdürdüklerini, şu anda internet üzerinde veri toplayan arama motorunu, 1-2 ay içerisinde kullanıma sunmayı planladıklarını belirtti.

2009’da BT güvenliği önceliği kriptolama

BT harcamalarında güvenliğe ayrılan bütçe büyüyor.

Forrester Research kuruluşunun kuzey amerika ve avrupadan 942 BT ve güvenlik yöneticisi ile yaptığı son ankete göre BT güvenliği bütçeleri 2009’da toplam BT bütçesinin %12.6’sına sahip olacak. Bu değer 2008’de %11.7 idi.

Forrester’ın “The State of Enterprise IT Security: 2008 to 2009” isimli raporuna göre toplam BT güvenliği bütçesinin yarısı personel alımı ve mevcut güvenlik teknolojisinin güncellenmesine ayrılmış. Anket ayrıca mevcut BT güvenliği harcamalarının %20’sinin dış kaynak kullanımına (outsourcing), danışmanlara ve yönetilen servislere, %18.5’lik bir kısmında yeni güvenlik girişimlerine ayrıldığını gösteriyor.

Tüm-disk kriptolama ve dosya-seviyesi kriptolama bu sene denenecek en önemli istemci güvenliği teknolojileri arasında. Firmaların bazıları da önümüzdeki 12 ay veri-sızma koruma çözümlerini deneyeceklerini veya uygulayacaklarını belirtmişler fakat ağ-tabanlı veri sızma önlemeye olan ilgi masaüstü veri sızma önlemeye olandan daha fazla.

Ankete katılanlar kimlik ve erişim yönetimi (IAM) teknolojileri kullanacaklarını belirtmişler. Bunun için belirtilen ana sebep ise uyumluluk.  Denenecek veya kurulacak teknolojiler arasında en sonlarda endpoint kontrol geliyor.

Kaynak: http://reseller.co.nz/reseller.nsf/inews/27F96DD6362326EECC25755E006F55AE

Olympos Security

Kişisel Güvenlik

Şifre Seçimi ve Kullanımı
İnternet ortamın herkesin hesapları mevcuttur. Tabi ki de bu hesaplara girerken şifreler kullanılmaktadır. Peki bu şifreleri seçerken ne kadar güvenli seçiyoruz ? yada şifreleri yazarken ne kadar bu güvenliğimizi düşünüyoruz. Çoğu kişi basit şifreler seçebiliyor ve bunların çözülme şansı yüzdelik ihtimal ile % 75 ‘tir. Şifre seçiminde ve kullanımında dikkat edilmesi gerekenler ;

* Şifre seçerken harf, sayı ve karakter kullanılmalıdır. Bu şifrenin tahmin edilebilme oranını düşürür. Örneğin; d3n3m3!* Şifrede ki karakterlerin kombinasyonu farklı olmalıdır. Çünkü art arda kombinasyon değişmese tahmin edilebilir.  Örneğin ; Alperalper olmamalıdır.  *Şifrelerinizde adınız,soyadınız,cep numaranız,doğum tarihinin olmamasına özen göstermeniz lazımdır. Çünkü şifrenize ulaşmak isteyen kişiler önce size Sosyal Mühendislik olarak adlandırılan yollar ile bilgilerinizi alabilir. Ve bu bilgileri şifrelerinizde kullanarak tahmin edebilir. Buna örnek vermek gerekirse Alper86cicek v. b şifrelerin tahmini yapılmaktadır. Örneğin ; alp13dps- gibi şifreler kullanılmalıdır. *Şifrelerinizi olabildiğince uzun tutmaya çalışın ve farklı karakterler girdiğinizde şifrenin kombinasyonu güçleşecektir. *Herhangi bir hesapta kullandığınız şifreyi başka hesabınızda da kullanmamaya özen göstermelisiniz. Çünkü aynı şifreyi kullandığınız bir hesap ele geçirilirse diğer hesabınızda ele geçirilmektedir. *Umuma açık alanlarda kullandığınız ya da ortak olarak kullandığınız bilgisayarlarda hesap girişlerinizde “beni sonra hatırla” seçeneğinin işaretli olmamasına dikkat etmelisiniz. *Hesaptaki işiniz bittikten sonra direk sayfayı kapatmadan çıkış/logout bölümünü kullanarak çıkış işleminizi gerçekleştirdikten sonra tarayıcınızı kapatabilirsiniz. *Artık şifrelerinizi girerken sanal klavyeyi tavsiye etmiyorum. Günümüz teknolojisi gün geçtikçe ilerlemektedir. Yazılımcıların yazdığı zararlı yazılım olan Keylogger’ların bir çoğu anlık görüntü olarak sanal klavye den girilen şifreler tespit edilebilmektedir. *Bilgisayarınıza zararlı yazılım bulaştığı zaman şifreleriniz elden gidebilir. Zararlı yazılım bulaşmış olsa bile şifrelerinizi güvenli bir yerde saklamak ve korumak için ; KeePass ve KeyScrambler programlarını tavsiye ediyorum.

KeePass ile Güvenlik :
Şifreleri profesyonel olarak yönetmek ve kullanmaya yarayan programdır. Her kullanıcı kendine ait bir veritabanı oluşturarak şifre koyar. Tek bir şifre ile tüm şifrelerinize ulaşabilirsiniz. Veritabanına girdiğiniz bilgileri kopyala/yapıştır yaparak hesaplarınıza giriş yapabilirsiniz. Biliyorsunuz ki Keyloggerlar klavyede basılan her tuşu kayıt altına almaktadır ve sanal klavye kullansak bile görüntü alarak şifrelerimizi karşı tarafa yollamaktadır. KeePass programı ile kopyala/yapıştır yaptığınız zaman bu sorun ortadan kalkıyor. Şifrelerinize ulaşmak imkansız oluyor. Download ; http://keepass.info/download.html

KeyScrambler :
Keylogger gibi zararlı yazılımlara karşı ,ufak ama marifeti büyük bir programdır. Klavye kaydedici zararlı bir yazılım yediğiniz de şifreleriniz karşı tarafa gönderilecektir ama bu program sayesinde yazdığınız her şey KeyScrambler sayesinde şifrelenmektedir ve karşı tarafa şifrelenmiş halini yollamaktadır. Klavyede bastığınız tuş aynı bile olsa farklı bir şekilde şifrelenecektir kısacası girdiğiniz her bilgi kriptolanacaktır. İnternet Explorer ve Mozilla Firefox gibi tarayıcılarda eklenti olarak bulunmaktadır. Programın Professional sürümü ile tüm şifreleriniz güvende kalacaktır. Download ; http://www.qfxsoftware.com/Download.htm

Olympos Security

Google’da arama yapmanın sırları

Google‘da arama yaparken bazen absürt sonuçlara ulaşırız. Bunun önüne geçmek için Google’ın gizli kalmış yeteneklerini kullanmaya ne dersiniz?

Arama yapacağınız şey için arama kutusuna bir sözcükten fazlasını girecekseniz bu sözcük grubunu tırnak işareti içine alın.

Bu sayede bu sözcük grubu bir bütün olarak algılanır ve arama o yönde gerçekleşir.

Bir dizi izlerken duyduğunuz sözcüğün anlamını doğrudan öğrenmek için sözcüğün (veya söz öbeği de olabilir) önüne define: ön ekini getirin.

Örneğin; Bilgi kelimesinin anlamını öğrenmek için ise Define:Bilgi yazmanız yeterli.