4G hizmeti veren operatör sayısı 24’e yükseldi. Türkiyede ses yok ..!!!!

4G için tarih veren ya da onay bekleyen 166 şirket arasında Türkiye’den operatör yok

AA muhabirinin GSA’nın (Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği) raporundan derlediği bilgilere göre, 81 ülkeden 218 operatör şirket, 4G yatırımı yapıyor.GSA, 4G ile ilgilenen şirket sayısının Haziran 2010’a göre yüzde 98’e yükseldiğini açıkladı. Rapora göre 2012 sonu itibarıyla 91 operatör 4G hizmeti verecek.

Şu ana kadar 4G hizmeti veren 24 operatörün bulunduğu 16 ülke şöyle:

Avusturya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, Hong Kong, Japonya, Litvanya, Norveç, Filipinler, Polonya, Singapur, Güney Kore, İsveç, ABD ve Özbekistan.

Rapora göre ticari 4G ile ilgilenen ve hizmet başlangıcı için tarih veren ya da onay bekleyen 166 şirket arasında Türkiye’den operatör yok. Ancak aynı raporda Türkiye’den Turkcell’in 4G hizmetine yönelik çalıştığı da belirtildi.

Raporda hız karşılaştırması olarak WCDMA, HSPA ve LTE ele alındı. Teknik olarak WCDMA saniyede 384 kb, HSPA 14 MB ve LTE 100 MB hıza ulaşabiliyor.Buna göre 5 dakikalık bir şarkıyı WCDMA 100 saniye, HSPA 10 saniyede ve LTE 0.38 saniyede sunuyor. 74 dakikalık bir albümü ise WCDMA 4 saat, HSPA 25 dakika ve LTE 54 saniyede indirebiliyor.160 dakikalık bir DVD filmi WCDMA 21 saat, HSPA 2 saat ve LTE 4,8 dakikada getirebiliyor.

HD kalitesindeki 1 saatlik film ise WCDMA ile 3 gün, HSPA ile 8 saat ve LTE ile 17 dakikada bilgisayara yüklenebiliyor.

Bilişim 2010’a az kaldı

Bilişim 2010, 22-25 Eylül tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

Bilişim 2010 kapsamında konusunda uzman pekçok yerli ve yabancı konuşmacı, bilişim teknolojilerinin sosyal yaşamda yarattığı değişimleri tüm yönleriyle ele alacak. Bilişim Teknolojilerinin basında, eğitimde, sanatta, sporda ve diğer alanlarda sağladığı gelişim ve buna bağlı değişimlerin toplum üzerindeki etkileri tüm yönleriyle tartışılacak.

Suat Özçelebi, Said Nurhan, Prof. Peter L. Levin, Dr. Jean Burgess ve Prof. Dr. John Hartley gibi ülkemizden ve yurtdışından pekçok konuşmacının yer alacağı etkinlikte, 4 gün boyunca pekçok oturum panel ve sunum gerçekleştirilecek.

BİLİŞİM 2010’un en dikkat çekici konuşmacılarından biri, etkinliğin birinci gününde yer alacak olan Prof. Peter L.Levin. Bilişim teknolojileri konusundaki gelişmeleri yakından takip eden kurumların başında gelen Beyaz Saray’ın, Bilim ve Teknoloji Politikaları uzman danışmanı Prof. Levin, Beyaz Saray tarafından başlatılan Açık Devlet (Open Government Inititative at White House) http://www.whitehouse.gov/open inisiyatifi yöneticiliği görevini de yürütüyor.

“YENİ DÜNYA YENİ YAŞAM” Bilişim Zirversi-2009

“BİLİŞİM ZİRVESİ ’09”

Ana teması: “Yeni Dünya Yeni Yaşam”

Bilişim yaşamın içinde, bilişim yaşamın ta kendisi. Yaşadığımız evlerden ve şehirlerden çalıştığımız kurumlara, gittiğimiz sağlık kuruluşundan abonesi olduğumuz bankaya, bindiğimiz otobüsten, kullandığımız taşıta kadar yaşamın her noktasında teknoloji yanı başımızda ve yaşamımıza değer katıyor.

Ekonomi, siyaset ve teknoloji etkileşimiyle değişen ve dönüşen dünyada gelecek yeniden yaratılıyor. Gelecek aydınlık, yenilenme, canlılık ve bereketi temsil ediyor. Gelecek ise bilişim teknolojileriyle şekilleniyor. Bilişim üretim, tüketim, pazarlama, iş yapma, yönetme biçimlerimizi değiştiriyor. Oluşan bu yeni dünyada yaşamanın formülü, yüzünüzü bilişimin aydınlığına döndürmek.

Ülkemizin bilişimle aydınlanan geleceğini paylaşmak ve çoğaltmak için Türkiye’nin en büyük bilgi, paylaşım ve eğitim platformu Bilişim Zirvesi’ 09’a bekliyoruz.

Bilişim Zirvesi’ 09’a neden geleceksiniz?

• Hayal etmek ve hayallerinizi gerçekleştirmek
• Hız ve esneklik kazanmak
• Somut, yalın, uygulanabilir iş ve teknoloji fikirleri dinlemek
• Başarısı kanıtlanmış örneklerle tanışmak
• Kaynakların doğru ve verimli kullanımına dair ipuçları elde etmek
• Farklı ve denenmemiş bakış açıları yakalamak
• Yeni pazarlara ve kişilere dokunma heyecanını hissetmek
• Etkin uygulama deneyimi kazanmak
• Yönetme ve geleceği kurgulama becerisi edinmek için.

TEMA GÜNLERİ

7 Ekim 2009, Çarşamba
Telekomda Gelecek Konferansı

İş dünyasının önünü açan ve gelişiminde büyük katkısı olan telekomünikasyon teknolojileri ve hizmetlerinin bugünü ve yarınına ilişkin ipuçları, Bilişim Zirvesi ‘09’un ilk gününde düzenlenecek olan Telekomda Gelecek Konferansı’nda ele alıncak. Özellikle BT, iletişim, mobil, uydu vb. teknolojilerin yakınsaması ve bunun sonucunda oluşan yeni iş dünyası modeli bu Konferans’ta ele alınacak. Üçüncü nesil iletişimde Türkiye’nin hazırlıklarının yanı sıra, bu konuda gelecek yeni boyutların en üst düzeyde tartışıldığı bir ortam halinde yapılacak. Üçüncü nesil kablosuz iletişim teknolojisi, uygulamaları ve cihazları sayesinde bilgiye erişme ve onu kullanma yöntemlerimiz radikal bir biçimde değişecek. Türkiye için 3G’ye giden yoldaki hukuksal gereksinimler, pazarın altyapısı, teknolojiler, servisler ve bunlara bağlı olarak içerik ve iş modellerini inceleyerek, bu yoldaki fırsat ve engeller tartışılacak.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

8 Ekim 2009, Perşembe
e-Sağlık/Tele Sağlık Konferansı

Toplumun geneline tüm sağlık hizmetlerinin bilişim teknolojileri aracılığıyla elektronik metod ve araçlar kullanılarak sunulması bilgi toplumu olmanın temel taşını ifade ediyor. E-sağlık olarak adlandırdığımız bu sistem sadece internet uygulamaları değil, hastalığın tedbir, teşis, tedavi, izleme ve yönetimi için çok yönlü destek veren her türlü bilişim hizmetini kapsıyor. E-Sağlık hizmetlerinin temel amacı, tedavi yerine hastalıkları önlemek, kurum yerine hastanın merkezde olduğu, kurumlararası bilgi paylaşımı ve birlikte çalışabilirliğini sağlamak olarak tanımlanıyor. Teknolojinin gelişmiyle teletıp ve telesağlık hizmetlerinin de yaygınlaşması ve bireylerin sağlık hizmetlerine uzaktan erişimi olanaklı hale geldi. E-Sağlık/Tele Sağlık Konferansı’nda e-sağlık politikalarından, entegre bireysel sağlık hizmetlerine uzanan geniş bir yelpazede mevcut durum, projeler, örnekler, yasal düzenlemeler ve hedefler ele alınacak.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

8 Ekim 2009, Perşembe
e-Devlet Konferansı

Devlet hizmetlerinin bilişim teknolojileri aracılığıyla etkin, verimli, kaliteli, hızlı, güvenli, kesintisiz bir şekilde planlanıp yönetilmesi, vatandaşlara iletilmesi ve katılımcılığın etkin sağlanmasıyla demokratik yönetimin ülke genelinde yaygınlaştırılması, e-devlet uygulamalarının özünü ifade ediyor.
Devlet, e-devlet uygulamaları sayesinde kendi iş süreçlerinin daha ucuza, daha kaliteli ve daha kısa sürede yapılmasını sağlıyor.
Bilgi toplumuna dönüşümü amaçlayan e-Devlet uygulamaları birbiri ile entegre olmuş, etkin, şeffaf ve basitleştirilmiş iş süreçlerine sahip bir yapılanma gerektiriyor. Burada dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri, yapılan yatırımların birlikte çalışabilirlik ihtiyaçları çerçevesinde birbiri ile uyumlu yapılar oluşturması ve bunun devamında da entegrasyonu kolay ve mümkün çözümlerin üretilerek ülke yararına kullanılmasıdır. Elektronik devlet uygulamasında devlet ile vatandaşlar, devlet ile ticari kurumlar, devlet ile tedarikçiler ve devlet yönetimi içinde hizmet sunan kurum ve kuruluşların kendi arasında bir etkileşimi olmak durumundadır.
E-devlet her vatandaşın yönetime katılımını sağlayabilir. Böylelikle ülkede demokratik sürecin gelişimine önemli katkılarda bulunulur. Bilişim kültürünün yaygınlaştırılmasıyla katılımcılık kültürü de gelişir.
E-Devlet Konferansı’nda; Katılımcılık, ölçeklenebilirlik, ortak standartların kullanımı, açık standartlar ve uluslararası standartların kullanılması, kişisel verilerin korunması, güvenlik, eşit erişim hakkı, AB’ye uyum, mobil devlet hizmetlerinin yaygınlaştırılması gibi unsurların e-dönüşümü sağlamaya yönelik ne gibi pratik ve uygulanabilir sonuçları olduğu aktarılacak ve tartışılacak.
Detaylı bilgi için tıklayınız

9 Ekim 2009, Cuma
Savunmada Bilişim Konferansı

Küreselleşme sürecinde dünya ülkelerinin mevcudiyetlerini ve toprak bütünlüklerini korumaları, içte ve dışarıda güvenliği sağlamaları, her türlü tehdide karşı önceden önlemler alma gereksinimleri büyük ölçüde arttı. Güvenlik konusu bugün sadece askeri alanda sınırlı kalmayıp sağlıktan çevreye, ulaştırmadan kamuya yaşamın her alanına girmesi gerekliliğini gösterdi. Tüm bu farklı kurum ve yapıların da bilişim altyapısının koordine edilmesi, eşgüdüm sağlanması öncelikli hale geldi. Milli savunma stratejileri çerçevesinde Türk savunma sanayinin yüksek teknoloji yeteneklerini geliştirmek, yerli sanayi üretiminin payının artması, savunma teknolojileri alanındaki üretimimizin uluslararası pazara açılımı konularını Savunmada Bilişim Konferansı’nda ele alacağız.
Detaylı bilgi için tıklayınız

9 Ekim 2009, Cuma
Yeni Medya Konferansı

Teknolojinin gelişimine paralel olarak medya sektörü de son 20 yıldır çok ciddi bir değişim içinde. Katı ve kapalı rekabet ortamından işbirliklerine, evililiklere açık bir ekonomik yapıya kavuşuyor. Bunun yanı sıra çoklu ilişkiler, içerik ve dağıtım işbirlikleri, etkileşimli iş modelleri, okurla ve reklamverenle daha yakın işbirliğinin oluştuğu yeni bir dönem oluşuyor. Gelecekte en önemli iki şey, erişim ve içerik olacak. Yeni medya ile teknolojiler yakınlaşıyor; bilgi ve iletişim platformları bilişim platformu oluyor, bilgisayar ve telefon birleşerek akıllı cihazlara dönüşüyor. Dağıtık-merkezi olmayan, çok yönlü ve disiplinler arası bir ortam gelişiyor. Cihazlar tümleşik ve özel amaçlı oluyor, aksesuarlaşıyor. Harekette sınırsızlık esas oluyor. Yeni Medya Konferansı’nda medyanın geleceği tartışılacak.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

10 Ekim 2009, Cumartesi
Genç Zirve

Bilişim Zirvesi’09 kapsamında yapılan Genç Zirve, yeni dünyanın ve yeni yaşamın bireyleri olan gençleri bir araya getiriyor.

Daima genç ve geleceğin sektörü olan bilişim, yarının yöneticilerini Bilişim Zirvesi kapsamında yapılan Genç Zirve’de kucaklıyor. Genç Zirve, iş hayatına adım atacak olan gençlerin bilişim teknolojileriyle oluşturdukları fikir ve projelerini tanıtabilecekleri, yarıştırabilecekleri ve sonrasında da geleceklerini oluşturabilecekleri bir ortam sunuyor.
Gençler Zirve’de bilişimin sunduğu olanakları daha iyi keşfedecek, paylaşacak, yeni nesil bilişim araçlarını ve platformlarını kullanarak yeni yaşam tasarımları oluşturacak.
BTnet.com.tr’nin düzenlediği US-TA’09 Yarışmasına katılan ve finale kalan 10 yeni yaşam fikri, 10 Ekim tarihinde yapılacak Genç Zirve’de görsel sunumlarla tanıtılıyor ve yarıştırılıyor; kazananlar ilan ediliyor.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

E-dönüşümün yıldızları aranıyor

E-dönüşümün yıldızları aranıyor

Ceren Moral

Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Bilişim Yıldızları E-dönüşüm Yarışması’nı hayata geçirdi. Bu yıl ilk kez düzenlenen yarışma, internet üzerinde dönüşüm sağlamış ve iş yapısını internet ortamına taşımış projeleri hedefliyor. Bu kapsamda Türkiye’de oluşturulan başarılı internet e-dönüşüm çalışmalarının değerlendirilmesi amaçlanıyor.
Yarışmanın çıkış noktasının e-dönüşümle ilgili bir projeyi ortaya koymak olduğunu belirten Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Günizi, konuyla ilgili şunları aktardı: “Bilgisayar kullanım oranı yükselmesine karşın, e-dönüşüm konusunda bu kadar iyi bir durumda değiliz. E-dönüşüm konusunda bir ihtiyaç söz konusu. Bu konuda TBD olarak öncü olduğumuzu düşünüyor; bu doğrultuda sorumluluklarımız olduğuna inanıyoruz. E-dönüşüm konusundaki sorumluluğumuzdan yola çıkarak, bu konuda bir adım atma ihtiyacı duyduk ve yarışma organize etmeye karar vedik.”
Yarışma ile e-dönüşüm kavramıyla ilgili bilincin artırılması hedefleniyor. Bu noktada iyi örnekleri göstermeyi ve insanları bu yönde proje üretmek adına cesaretlendirmeyi amaçladıklarını belirten Günizi, “Bilinçlendirme konusunda yarışmanın çok büyük bir katkısı olduğunu görüyoruz. Bu yarışmada en önemli amaç kişi ve kurumları cesaretlendirmek. Çünkü bu yarışmada birinci olmasa bile tüm katılımcıların, elemelerden sonra geçtikleri aşamalar ve ortalamalarını açıklayacağız. Belirli değerlendirme kriterlerimiz söz konusu. Böylece katılımcılar o kriterler içinde nerede olduklarını görebilecekler. Buna göre kendilerini geliştirebilecekler. Jüride yer alan isimler yarışma kapsamında danışmanlık hizmeti verecek. Yarışmacılar için alacakları bu danışmanlık hizmeti çok değerli” dedi.
Danışmanlık konusunun altını çizen Günizi, yarışma kapsamında bir danışmanlık kurulu yapısının kurulacağını ve bu yapının denetleyici özelliği olacağını sözlerine ekledi.
Ulaştırma Bakanlığı ve BTK’nın destekçileri arasında yer aldığı yarışma kapsamında 10 kategori söz konusu. Bunlar; e-ik, e-finans, e-pazarlama, e-haber, e-eğitim, e-tr, e-iletişim, e-ticaret, e-hizmet ve e-sağlık olarak sıralanıyor. Yarışmaya kişilerin, şirketlerin ya da bunların görevlendirdiği ajansların katılabildiğini ifade eden Günizi, “İnternet ortamında e-dönüşüm sürecini gerçekleştirmiş projeler yarışmaya dahil olabiliyor. Projelerin veritabanının olmasını ve 2009 yılında hayata geçmesini şart koşuyoruz” şeklinde sözlerini sürdürdü.
Halk oylaması
Değerlendirme sürecinde jüri oylamasının yanı sıra halk oylaması da gerçekleşecek. 1 Kasım’da başlayacak halk oylaması 16 Kasım’a kadar sürecek. Halk oylamasının jüri değerlendirmesinin ardından başlayacağını belirten Günizi, bu oylamaya katılmak isteyenlerin http://www.bilisimyildizlari.com adresinden bunu yapabileceğini söyledi. Günizi sözlerini şöyle sürdürdü: “Bilişim Yıldızları’nı bir marka haline getirmek istiyoruz. Bu markayı; güvenilirlik, ciddiyet ve uzmanlık kavramlarıyla birleştirmek istiyoruz. Bu kavramlar olmadan yarışmanın olması mümkün değil. E-dönüşüm konusu TBD için öncelikli konulardan bir tanesi. Bu konuda adımlar atmak istiyoruz. Bu adımların ilk aşaması bilinirlik. Yarışma bunun ilk adımı olacak. Bu yarışmayı geleneksel hale getirmek istiyoruz.”
Başvuru ücreti 50 TL olan yarışma için katılım 29 Mayıs itibariyle başladı. Son başvuru tarihi ise 16 Ekim. 16 Kasım’a kadar da değerlendirme yapılacak ve 17 Kasım’da gerçekleşecek ödül töreniyle yarışmada dereceye girenler açıklanacak. Yarışmayla ilgili ayrıntılara http://www.bilisimyildizlari.com adresinden ulaşılabiliyor.

cerenm@interpro.com.tr